Bibiana » Specials » Logopedie oefeningen

Logopedie-oefeningen

Logopedie-oefeningen Oefeningen voor logopedie. De taalontwikkeling verloopt bij ieder kind net iets anders. Toch zou ieder kind op een bepaalde leeftijd bepaalde vaardigheden moeten bezitten op het gebied van de taal. Wanneer dit niet het geval is, spreekt men van een taalachterstand. ook oudere mensen kunnen problemen hebben met de taal, bijvoorbeeld door een ongeval of door een afwijking.

Taalontwikkeling

De taalontwikkeling dient ervoor om te communiceren met andere mensen. Ieder kind leert die taal, die hij aangeboden krijgt. Wat een kind niet aangeboden krijgt, leert hij ook niet. Een bekend voorbeeld hiervan is de letter R die in het Chinees niet bestaat. Zelfs volwassen Chinezen lukt het niet om de R uit te spreken. Het is daarom van belang om iedere afzonderlijk klinker, medeklinker en tweeklank te leren. Van hieruit kunnen deze gecombineerd gaan worden, zodat er woorden ontstaan. In een nog later stadium leren we de woorden om te vormen tot de verleden tijd, of persoonlijke voornaamwoorden te maken. Deze special geeft u een overzicht van de aangeboden oefeningen. Let op dat u ze stap voor stap doorloopt met uw kind. Begin dus altijd bij de makkelijkste oefening en doorloop zo het hele programma.

Voordat er begonnen wordt met logopedie, is het belangrijk om te weten of het kind een taalachterstand heeft. In het volgende overzicht kan je zelf bekijken of je kind redelijk op leeftijd is met betrekking tot de taal. Let op, ook taalbegrip speelt een belangrijke rol, mede als de uitspraak. Een kind van vier jaar dat vijfwoord-zinnen of meer maakt en ook begrippen en verleden tijd kan, is nog niet perse goed ontwikkelt. De uitspraak kan dermate slecht zijn, dat het kind onverstaanbaar wordt voor vreemden.

Wil je je kind stimuleren in de taalontwikkeling, dan kunnen onderstaande artikelen je ook uitstekend op weg helpen, of je kind nou wel of geen logopedie nodig heeft.

Taalontwikeling van 0 tot 7 jaar


Het is mogelijk om stap 4, 5 en 6 te combineren of te wisselen. Kijk naar het individuele kind, ieder kind leert op zijn eigen tempo. Wanneer het kind stap 1 nog niet aankan, ga je eerst alle medeklinkers, klinkers en tweeklanken één voor één oefenen. Doe dit met plaatjes zoals bij de eerste oefening staat aangegeven. Let op, jonge kinderen hoeven de R, de Z en de V nog niet perfect te kunnen. De R is meestal de laatste letter die een kind kan uitspreken.

Praktijk voor logopedie

Wanneer je vermoedt dat je kind een taalachterstand heeft kan je dit na laten kijken bij een logopedist(e). Via de huisarts kan een doorverwijzing gevraagd worden. Deze doorverwijzing is nodig voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Via het consultatiebureau, de peuterspeelzaal en de basisschool wordt de taalontwikkeling van het kind nauwlettend gevolgd. Wanneer men zich hier zorgen maakt over de taalontwikkeling kunnen ook deze adviseren om contact op te nemen met een praktijk voor logopedie. De logopedist(e) zal eerst een taaltest afnemen bij het kind. Deze test kan meerdere sessies in beslag nemen. Meestal wordt er per sessie een half uur gereserveerd, vooral wanneer het kind nog erg jong is.

Wanneer blijkt dat het kind gebaat is bij logopedie zal er een afspraak gemaakt worden voor behandeling. Deze bestaat uit één tot tweemaal per week een half uur tot een uur. Thuis oefenen komt de taalontwikkeling ten goede.
Logopedie: één lettergreep woorden (CVC)

Logopedie: één lettergreep woorden (CVC)

Logopedie stimuleert en ontwikkelt de taal bij kinderen en ouderen. Bij het maken van éénlettergreep woorden heb je verschil in de hoeveelheid medeklinkers. Een kind leert het beste de taal door CVC w…
Logopedie: overgangen maken

Logopedie: overgangen maken

Logopedie is een goed hulpmiddel om een taalachterstand of taalproblemen bij kinderen en ouderen te verbeteren. Met bepaalde oefeningen kom je een stuk verder in de taal. De oefeningen in dit artikel…
Logopedie: persoonlijk voornaamwoord

Logopedie: persoonlijk voornaamwoord

Met logopedie worden kinderen en ouderen geholpen met de taal. In verschillende artikelen wordt besproken hoe je stap voor stap iemand met de taal kan helpen. In deze aflevering: persoonlijk voornaamw…
Logopedie: terugkoppelen van zinnen

Logopedie: terugkoppelen van zinnen

Wanneer een kind al langere tijd logopedie heeft of oefent in de taal, wordt het tijd om alles terug te gaan koppelen, om erachter te komen of het kind ook alles goed kan verwerken. Daarom in dit arti…
Logopedie: twee klanken wisselen

Logopedie: twee klanken wisselen

Kinderen of ouderen met een taalachterstand of taalproblemen hebben vaak goede hulp aan logopedie. Logopedie kan door een logopediste gegeven worden, in een praktijk of op school. Je kan uiteraard ook…
Logopedie: voorwerp en werkwoord

Logopedie: voorwerp en werkwoord

Wie logopedie heeft, kan hiermee de taalontwikkeling verbeteren. Ter voorbereiding op de logopedie, of om zelf te oefenen ter stimulatie van de taalontwikkeling, zijn er verschillende oefeningen. In d…
Taalontwikkeling in de eerste zeven jaar

Taalontwikkeling in de eerste zeven jaar

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Ook met betrekking tot de taal. Toch is er wel een leidraad die het gemiddelde van de taalontwikkeling weergeeft. Bepaalde klanken zou een kind ook bij…
Wolfskinderen: wilde kinderen

Wolfskinderen: wilde kinderen

Wolfskinderen zijn kinderen die zonder contact met mensen zijn opgegroeid en daardoor verwilderd zijn. Een bekend verhaal is dat van Genie: een meisje dat twaalf jaar lang opgesloten zat in een donker…
Gepubliceerd door Bibiana op 18-05-2011, laatst gewijzigd op 24-09-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.